Tytuł artykułu: Ocena stateczności etapowo budowanego nasypu na podłożu organicznym

Autorzy: WRZESIŃSKI, G., LECHOWICZ, Z.

Słowa kluczowe: grunty organiczne, stateczność nasypu, wytrzymałość na ścinanie

Streszczenie: Artykuł dotyczy analizy stateczności etapowo wznoszonego nasypu na podłożu organicznym na przykładzie obiektu doświadczalnego w Antoninach. W artykule zostały przedstawione wyniki obliczeń stateczności nasypu w pierwszym i trzecim etapie budowy. Analizę stateczności przeprowadzono na podstawie prognozy wzrostu wytrzymałości na ścinanie bez odpływu, w wydzielonych strefach podłoża o różnym mechanizmie zniszczenia. Dla porównania otrzymanych wyników wykonano również obliczenia, przyjmując dla całego podłoża jeden mechanizm zniszczenia.

Cytowanie w stylu APA: Wrzesiński, G. & Lechowicz, Z. (2012). Ocena stateczności etapowo budowanego nasypu na podłożu organicznym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 273-283.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wrzesiński & Lechowicz, 2012), następne powołania: (Wrzesiński & Lechowicz, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Wrzesiński, Grzegorz, Zbigniew Lechowicz. "Ocena stateczności etapowo budowanego nasypu na podłożu organicznym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 273-283.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wrzesiński, & Lechowicz 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wrzesiński_Lechowicz_2012_PNIKS, author={Wrzesiński, Grzegorz and Lechowicz, Zbigniew}, title={Ocena stateczności etapowo budowanego nasypu na podłożu organicznym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A5/art5.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={273-283}}

Pełny tekst PDF


Go Back